Close

Bùi Bình Định

Tel : 0969.333.563

Nguyễn Đức Luân

Tel :0914.514.100

Trương Thị Hạnh

Tel : 0974 634 731

Vũ Thị Huệ

Tel :0973 866 092

- Điều kiện du học

Äá»i vá»i nhu cầu du há»c tại Viá»t Nam ngoài các quá»c gia nhÆ°: Anh, Úc, Mỹ, Canada, Singapore,… thì Nhật Bản Äang dần trá» thành 1 trong những quá»c gia Äược các bạn há»c sinh – sinh viên Viá»t Nam lá»±a chá»n Äi du há»c. Hiá»n nay sá» lượng du há»c sinh Viá»t Nam vào Nhật Äứng thứ tÆ° trên thế giá»i sau Trung Quá»c, Äài Loan và Hàn Quá»c.

 

 Nhật Bản ngày càng thu hút Äược sá» lượng lá»n du há»c sinh các nÆ°á»c bá»i vì vấn Äá» chất lượng giáo dục luôn Äược Äặt lên hàng Äầu á» Äất nÆ°á»c phát triá»n này trong khi há»c phí và chi phí du há»c thấp hÆ¡n rất nhiá»u so vá»i các nÆ°á»c Anh, Úc, Mỹ, Canada, Singapore,… 

Ngoài ra, chế Äá» Äãi ngá» khuyến khích ngÆ°á»i nÆ°á»c ngoài vào Nhật há»c tập và làm viá»c lâu dài cÅ©ng khá phá» biến nhÆ° vá» thủ tục ÄÆ¡n giản, Äiá»u kiá»n nhập há»c không khắt khe nhÆ° các quá»c gia khác và cho phép du há»c sinh làm thêm từ 28 giá» Äến 35 giá»/ tuần.

 Sau Äây là Äiá»u kiá»n Äi du há»c Nhật Bản cần có:

 

+ Nam, nữ Äã tá»t nghiá»p PTTH há» 12 nÄm, cao Äẳng Äại há»c không quá 4 nÄm (tuá»i từ 18 – 30)

 

+ Các bạn tu nghiá»p sinh Äã vá» nÆ°á»c sau 1 nÄm cÅ©ng có thá» tham gia

 

+ Có chứng nhận nÄng lá»±c tiếng Nhật tÆ°Æ¡ng ÄÆ°Æ¡ng 288 tiết – 6 tháng (hết sÆ¡ cấp) của má»t trung tâm ngoại ngữ uy tín Äược chấp nhận hoặc của trÆ°á»ng Äại Há»c. (Nếu chÆ°a có chúng tôi sẽ giúp bạn qua chÆ°Æ¡ng trình há»c tiếng Nhật miá»n phí, liên há» ÄÄng ký và há» trợ tại các kỳ thi nÄng lá»±c tiếng Nhật Äá»nh kỳ của các ÄÆ¡n vá» chức nÄng)

 

+ Bằng nÄng lá»±c Nhật Ngữ cấp Äá» từ N5.

 

+ NgÆ°á»i bảo lãnh cần chứng minh tài chính Äảm bảo cho há»c sinh khi du há»c tại Nhật Bản.

 

+ Bạn phải có Æ°á»c mÆ¡, hoài bão và quyết tâm thá»±c hiá»n mÆ¡ Æ°á»c Äó.

- Trình tự hồ sơ

Các bÆ°á»c hoàn thiá»n há» sÆ¡ và quy trình

 

BÆ°á»c

Công viá»c

Dá»ch vụ

B1

ÄÄng ký tham gia 

 - Há»c viên nghe tÆ° vấn và tìm hiá»u thông tin các trÆ°á»ng (ngành nghá»,  khóa há»c, thá»i gian, há»c phí,  Äá»a Äiá»m...)

 - Há»c viên ÄÄng ký, ký hợp Äá»ng tham gia du há»c vá»i công ty.

-  HÆ°á»ng dẫn chuẩn bá» các loại giấy tá», há» sÆ¡ cần thiết

 - Äặt cá»c 15 triá»u VNÄ

B2

 Há»c tiếng  Nhật

- Há»c tiếng Nhật từ 4 – 6 tháng tá»i thiá»u Äạt N5 (Bao gá»m: Nhà á»,  giáo  trình...)

- Thi chứng chá» tiếng Nhật bắt buá»c thí sinh phải Äạt Äược má»t  trong  các chứng chá» sau: NAT  - TEST , TOP J, (Công ty sẽ liên há» và  há»  trợ viá»c thi tại các ÄÆ¡n vá» có chức nÄng tá» chức thi chứng chá» này)

B3

 Hoàn thiá»n há»  sÆ¡

 - Dá»ch thuật

 - Chứng thá»±c bằng cấp

 - Chứng minh tài chính (Nếu cần)

 Phí dá»ch vụ của công ty bao gá»m:

 • Chi phí ná»p há» sÆ¡ và liên há» phá»ng vấn
 • Chi phí xin giấy xác nhận tÆ° cách lÆ°u trú
 • Chi phí liên lạc lo thủ tục tại Viá»t Nam và Nhật Bản
 • Chi phí làm các thủ tục nhÆ°: xin thÆ° má»i, application form, hÆ°á»ng dẫn thủ tục bảo lãnh

B4 

 Gá»­i há» sÆ¡ và  liên lạc phá»ng  vấn  

 - Công ty gá»­i há» sÆ¡ cho trÆ°á»ng bên Nhật

 - TrÆ°á»ng xét duyá»t và liên lạc phá»ng vấn

 - Há»c sinh trúng tuyá»n sẽ Äược nhà trÆ°á»ng ná»p há» sÆ¡ lên sá» lÆ°u trú  Nhật Bản Äá» xin chứng nhận tÆ°  cách lÆ°u trú

B5

 Báo kết quả

 - Há»c viên nhận kết quả trúng tuyá»n từ bên trÆ°á»ng Nhật, bao gá»m giấy  tá» photo tÆ° cách lÆ°u trú, giấy nhập há»c…

B6

 Ná»p các  khoản phí

 -  Thanh toán các khoản phải ná»p cho trÆ°á»ng Nhật Ngữ

B7

 Làm VISA

 -  Công ty tiến hành làm VISA cho há»c sinh tại Äại sứ quán Nhật Bản:  Cần tá» khai há» chiếu;  3 áº£nh 4x6; giấy tÆ° cách lÆ°u trú; giấy thông báo  nhập há»c

 - Thá»i gian chá» lấy VISA khoảng 1 tuần

B8

Xuất cảnh

 - Công ty gặp mặt du há»c sinh và phụ huynh tại VP trÆ°á»c ngày xuất  cảnh

 - Du há»c sinh Äược ÄÆ°a ra sân bay và nhân viên của công ty hÆ°á»ng dẫn thủ tục xuất cảnh,nhập cảnh

 - VPÄD tại Nhật Bản sẽ trá»±c tiếp Äón há»c sinh á» sân bay và làm thủ tục nhập há»c.

 

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

 • Khi đã nhận được giấy báo nhập học của trường thì đã có thể sang Nhật bản hay chưa

  Khi đã nhận được Giấy phép nhập cảnh vào Nhật Bản và Giấy báo nhập học thì bạn sẽ phải hoàn tất thủ tục chuyển khoản học phí cho trường Nhật Bản, sau đó các bạn sẽ tiến hành làm thủ tục xin visa.

 • Thủ tục xin visa bao gồm những gì và có phải phỏng vấn để quyết định đậu – rớt không
  Thủ tục xin visa bao gồm : passport, đơn xin cấp visa, Giấy phép nhập cảnh vào Nhật Bản, Giấy báo nhập học của trường đã đăng ký, 1 tấm hình 4X6. Khi xin visa, các bạn chỉ cần nộp những hồ sơ cần thiết tại Đại Sứ Quán hay Lãnh Sự Quán Nhật Bản tại Việt Nam. Cơ quan này sẽ nhận hồ sơ của bạn mà không phải phỏng vấn gì và sẽ hẹn bạn đến nhận visa sau một tuần. Phí xin visa là 640.000 đ.
 • Việc thay đổi cuộc sống tại một đất nước hoàn toàn xa lạ có dễ thích nghi hay không

  Con người vốn rất dễ thích nghi với mọi hoàn cảnh cuộc sống do đó chung tôi tin chắc rằng bạn cũng dễ dàng thích nghi với cuộc sống mới bên Nhật. Tuy mùa đông Nhật lạnh giá nhưng bạn lại có thể tận hưởng một "mùa đông" thật sự với những trò chơi mà nếu ở Việt Nam bạn sẽ không bao giờ biết đến. Nhật Bản là đất nước với trình độ khoa học kỹ thuật đứng hàng bậc nhất thế giới, do đó nhà cửa của họ được thiết kế phù hợp với điều kiện địa hình của đất nước họ. 

 • Ví dụ như sống tại Tokyo có đắt đỏ hơn các vùng khác không

  Chi phí du học tại Nhật Bản không có sự khác nhau giữa các vùng, mà chỉ có sự khác nhau giữa các trường. Tùy thuộc mức học phí của các trường đưa ra có sự khác nhau. Nhưng nhìn chung, chênh lệch là không đáng kể. Nếu bạn sống tại Tokyo, mức chi phí sinh hoạt của bạn sẽ cao hơn khi bạn sống tại các vùng khác. Tuy nhiên, mức lương làm thêm tại Tokyo của bạn cũng cao hơn các vùng khác.

 • Vậy đi làm thêm có đủ tiền trang trải các khoản như: học phí, ăn, ở, đi lại, tiêu vặt không

  +) Tiền học của bạn bao gồm (học phí, sách vở, đồng phục, bảo hiểm, lệ phí thi...v.v..) khoảng 700,000 Yên/ 1 năm.

  +) Tiền ăn: Bạn chi phí khoảng 15,000 Yên/ 1 tháng (tự nấu ăn). Như vậy 1 năm sẽ là 180,000 Yên.
  +) Tiền ở:   Bạn có thể ở ký túc xá của nhà trường hoặc thuê nhà bên ngoài để ở. Phí thuê nhà vào khoảng 30,000 Yên/ 1 tháng. Như vậy 1 năm sẽ là 360,000 Yên
  +) Tiền tiêu vặt, đi lại, điện thoại 1 tháng khoảng 15,000 Yên. Như vậy 1 năm sẽ là 180,000 Yên.
  Tổng chí phí 1 năm của bạn sẽ vào khoảng: 1,420,000 Yên.
  Tổng thu nhập tối thiểu của bạn trong 1 năm: 152,000 Yên/ 1 tháng * 12 tháng = 1,824,000 Yên >1,420,000 Yên .
  Như vậy là bạn có thể hoàn toàn yên tâm với việc làm thêm sẽ đủ cho bạn trang trải toàn bộ chi phí. Đó là chưa kể đến những kỳ nghỉ hè, nghỉ đông, nghỉ xuân, nghỉ hạ bạn được phép đi làm toàn bộ thời gian 8h/1 ngày. Mức lương cũng thay đổi từ 800 Yên/1h lên mức lương cao hơn nếu khả năng tiếng Nhật của bạn tăng lên. Theo điều tra của chúng tôi thì 100% các bạn học sinh Việt Nam du học tại Nhật Bản không những tiết kiệm đủ tiền để đóng học mà một số bạn còn gửi được về phụ giúp gia đình tại Việt Nam.

 • Tôi sẽ làm việc gì? Mức lương mà tôi nhận được khoảng bao nhiêu tiền trong 1 tháng?
  Việc làm của bạn trong thời gian bạn học tập tại Nhật Bản là việc làm thêm. Theo quy định của chính phủ Nhật Bản, du học sinh được phép đi làm thêm 4h/1 ngày thường và 8h/1 ngày thứ Bảy, Chủ nhật.
   - Thời gian làm việc của bạn là ngoài giờ học bạn có thể chọn công việc phù hợp ( làm đêm lương sẽ cao hơn làm ngày)
   - Những công việc bạn sẽ làm như sau: Phục vụ tại quán ăn (lau dọn, rửa bát, bưng bê, tính tiền…), phát báo, đóng gói cơm hộp, làm việc tại xưởng giặt là, làm việc trong xưởng đông lạnh, làm việc trong nhà máy chế biến rau, làm việc trong xưởng may, các công ty đóng gói thực phẩm, công nhân xây dựng, các xưởng mộc, dọn vệ sinh nhà máy, khu công nghiệp….v.v….
   - Công việc làm thêm của các bạn được trả lương theo giờ làm việc. Mức lương mà bạn nhận được tùy thuộc vào khả năng tiếng Nhật, sự nhanh nhẹn, sức khỏe của bạn. Thông thường dao động từ 800 Yên/1 giờ - 1,300 Yên/ 1 giờ. Ví dụ mức lương bình quân bạn được nhận là 1000 Yên/ 1 giờ, ngày thường bạn làm việc 4 tiếng, ngày thứ 7, chủ nhật bạn làm 8 tiếng như vậy tổng lương bạn nhận được trong 1 tháng là (152 giờ * 1000 Yên) = 152,000 Yên/ 1 tháng ≈ 30,400,000 VNĐ/ 1 tháng. (theo tỷ giá yên 20).

 • Tôi có thể theo học những vùng nào của Nhật Bản? Thời gian học tập thế nào?
  Bạn có thể theo học bất cứ vùng nào tại Nhật Bản nếu bạn muốn

  -Khi bạn sang Nhật Bản học bạn sẽ trải qua 2 giai đoạn: Giai đoạn 1 bạn học tiếng Nhật và chương trình dự bị Trung cấp, Cao đẳng, Đại học, Cao học…v.v… từ 1 năm 3 tháng – 2 năm. Giai đoạn 2 bạn theo học các bậc học Trung cấp (2 năm), Cao đẳng (3 năm), Đại học (4 – 5 năm), Cao học (2 năm)…v.v…Bạn có thể chọn bất cứ chuyên ngành nào mà bạn yêu thích.
  -Thời gian học tập từ của bạn 1 ngày 3,5 tiếng đến 4,5 tiếng tùy từng trường chia làm 2 ca hoặc ca sáng hoặc ca chiều.

 • Tôi bị viêm gan B. Vậy có đủ điều kiện tham gia chương trình du học Nhật này hay không

  Đây là chương trình du học Nhật  Bản chứ không phải chương trình xuất khẩu lao động. Do đó bạn hoàn toàn yên tâm về vấn đề này. Nhật Bản chỉ cấm những trường hợp bị nhiễm HIV, cúm gà H5N1 chứ không cấm các bệnh khác.

 • ưu điểm của chương trình du học Nhật Bản là gì
  Ưu điểm của chương trình du học Nhật Bản chính là "Vừa đi học và vừa đi làm". Chương trình này phù hợp với đối tượng thu nhập trung bình, có ý chí muốn vươn lên trong cuộc sống.
  Điểm khác biệt so với chương trình tu nghiệp sinh là:
  Du học: Vừa học vừa làm và bạn có quyền chọn những nơi làm việc đáp ứng được mong muốn của bạn cũng như vốn kiến thức tiếng Nhật tại thời điểm bạn xin việc với mức lương như bạn mong muốn thông thường khoảng từ 10man đến 25 man(20tr đến 50tr)/tháng ngay khi bạn mới sang (tại vùng Tokyo). Bạn có thể tiếp tục đăng ký chương trình lên ĐH hoặc cao đẳng sau chương trình học tiếng Nhật(2 năm) đến khi nào bạn thấy đủ kiến thức có thể tìm việc tại Nhật hoặc về VN.
  Tu nghiệp sinh: Chỉ đi làm việc, bạn phải ký hợp đồng làm việc từ trước khi đi với mức lương cố định trong hợp đồng và không được phép chuyển nơi làm việc. Hết hợp đồng 03 năm, bạn phải về Việt nam
 • Khi nào kết quả du học Nhật Bản mới được thông báo?
  Sở nhập cảnh Nhật Bản sẽ thông báo và gửi Giấy phép nhập cảnh vào Nhật Bản cho các trường vào trước 2 tháng của mỗi kỳ nhập học. Cụ thể : nếu nhập học vào tháng 1 thì tháng 12 sẽ nhận được giấy báo; nhập học vào tháng 4 thì tháng 2 sẽ nhận được giấy báo; nhập học vào tháng 7 thì tháng 5 sẽ nhận được giấy báo; nhập học vào tháng 10 thì tháng 8 sẽ nhận được giấy báo.
 • Số tiền đăng ký là bao nhiêu? Ai là người giới thiệu cho tôi việc làm thêm?
   - Số tiền bạn phải bỏ ra khi đăng ký du học Nhật Bản là khoảng 180 đến 200 triệu đồng (tùy theo mức học phí của các trường khác nhau). Số tiền này bao gồm: 
  •    Học phí, sách vở, đồng phục, bảo hiểm…v.v.. cho 1 năm đầu tiên.
  •    Lệ phí nhà ở (ký túc xá) 6 tháng.
  •    Vé máy bay từ Việt Nam sang Nhật Bản.
  •    Các chi phí công ty lo thủ tục hồ sơ cho bạn.
   -  Sau khi sang Nhật Bản, bạn cần phải làm các thủ tục giấy tờ như: 
  •    Khám sức khỏe.
  •    Đăng ký bảo hiểm.
  •    Đăng ký điện thoại, internet (nếu muốn).
  •    Đăng ký làm thẻ ngoại kiều (giống như CMND của Việt Nam).
  •    Đăng ký xin đi làm thêm.
  Tất cả những thủ tục này sẽ mất khoảng 20 ngày.

  Nếu bạn không có đủ kinh phí nộp 1 năm học phí và 6 tháng ký túc xá. Chúng tôi sẽ liên lạc với các trường tại Nhật để xin phép cho bạn được nộp trước 6 tháng học phí và từ 2 – 3 tháng Ký túc xá. Như vậy khoản chi phí bạn phải bỏ ra ban đầu sẽ thấp hơn mức phí trên.

Tuyển sinh

Hà nội 10/07/2015 12:00 Tuyển sinh

Tuyá»n sinh du há»c kỳ tháng 1-2016

 

- Chi phí công khai

- Miá»n Phí á», Há»c tại VN

Đăng ký học tiếng

01/06/2015 9:00 - 17:00 Đăng ký học tiếng

ÄÄng ký há»c tiếng nhật tại En Viá»t Nam

 

- ChÆ°Æ¡ng trình 1: Miá»n phí há»c tiếng 1 tháng 

- ChÆ°Æ¡ng trình 2: 1 Khóa 3 tháng- 2 Triá»u (25 Bài)

Hội thảo

Tokyo 17 Tháng Ba 2015 15 : 00 - 16 : 00 Hội thảo

Há»i Thảo Tại  Phú Thá»

 

- Chia sẻ vÄn hóa Nhật

- Chia sẻ chÆ°Æ¡ng trình du há»c

Tin tức & sự kiện

Khó khăn gặp phải với du học sinh Nhật Bản là gì ?

Các bạn Äã biết Äi du há»c luôn luôn có những khó khÄn vá»i những sinh viên . Nhất là khi cuá»c sá»ng , phong tục khác nhau hoàn toàn . Bản thân bạn Äang á» má»t nÆ¡i bạn chÆ°a Äến bao giá» 

Chi tiết
 • 15 Điều Cấm Kị Khi Du Lịch Nhật Bản
 • Những điều gây sốc khi lần đầu đến Nhật Bản
 • Mê mẩn thú ăn cá suối độc đáo ở Nhật Bản
 • Diễn đàn

  Động Lực nào thúc đẩy và mang bạn tới

  Äá»ng Lá»±c nào thúc Äẩy và mang bạn tá»i "Xứ Sá» Hoa Anh Äào"? Äất nÆ°á»c mà không ít ngÆ°á»i thÆ°á»ng Æ°á»c mong má»

  Chi tiết
 • Người Nhật nghỉ lễ vào những ngày nào trong năm?
 • Một số tên dễ thương của con gái Nhật Bản
 • Bốn lý do khiến tiếng Nhật khó học
 • liên hệ