Close

Bùi Bình Định

Tel : 0969.333.563

Nguyễn Đức Luân

Tel :0914.514.100

Trương Thị Hạnh

Tel : 0974 634 731

Vũ Thị Huệ

Tel :0973 866 092

Bất động sản

Tìm kiếm

Vùng
Ga tàu
Khoảng giáMan
Số lượng phòng
Diện tích m2
Gashinmatsudo
Vùngchiba
Diện tích38 m2
Số phòng0
5.4 MAN
Gamatsudo
Vùngchiba
Diện tích23 m2
Số phòng1
5.1 MAN
GaShinagawa
VùngTokyo
Diện tích21 m2
Số phòng1
6 MAN
Gashinmatsudo
Vùngchiba
Diện tích28 m2
Số phòng1
4.7 MAN
GaIkebukuro
VùngTokyo
Diện tích24 m2
Số phòng1
7.5 MAN
GaIkebukuro
VùngTokyo
Diện tích16 m2
Số phòng101
6 MAN

liên hệ