Close

Bùi Bình Định

Tel : 0969.333.563

Nguyễn Đức Luân

Tel :0914.514.100

Trương Thị Hạnh

Tel : 0974 634 731

Vũ Thị Huệ

Tel :0973 866 092

Bất động sản

Tìm kiếm

Vùng
Ga tàu
Khoảng giáMan
Số lượng phòng
Diện tích m2
Gaushihama
VùngTokyo
Diện tích40 m2
Số phòng2
6 MAN
Gashinmatsudo
Vùngchiba
Diện tích38 m2
Số phòng0
5.4 MAN
Gamatsudo
Vùngchiba
Diện tích23 m2
Số phòng1
5.1 MAN
GaShinagawa
VùngTokyo
Diện tích21 m2
Số phòng1
6 MAN
Gashinmatsudo
Vùngchiba
Diện tích28 m2
Số phòng1
4.7 MAN
GaIkebukuro
VùngTokyo
Diện tích24 m2
Số phòng1
7.5 MAN
GaIkebukuro
VùngTokyo
Diện tích16 m2
Số phòng101
6 MAN

liên hệ