Close

Bùi Bình Định

Tel : 0969.333.563

Nguyễn Đức Luân

Tel :0914.514.100

Trương Thị Hạnh

Tel : 0974 634 731

Vũ Thị Huệ

Tel :0973 866 092


Một số tên dễ thương của con gái Nhật Bản

adminhue

Đăng ngày : 26/03/2015

DÆ°á»i Äây là Tên dá» thÆ°Æ¡ng của con gái Nhật Bản

AI – có nghÄ©a là “tình yêu” (ç± è) – tên cô gái Nhật Bản.

AIKA – có nghÄ©a là “tình yêu hát” (ç± ä½³) – tên cô gái Nhật Bản.

Aiko – có nghÄ©a là “Äứa con của tình yêu” (ç± å­) – tên cô gái Nhật Bản.

Airi – có nghÄ©a là “tình yêu hoa nhài” (ç±è) – tên cô gái Nhật Bản.

TTTC – có nghÄ©a là “sáng / mùa thu” (æ / ç§) – Dành cho cả nam và nữ tên.

AKIKO – có nghÄ©a là “Äứa trẻ sáng” (æå­) – tên cô gái Nhật Bản.

Airi – có nghÄ©a là “tình yêu hoa nhài” (ç±è) – tên cô gái Nhật Bản.

 TTTC – có nghÄ©a là “sáng / mùa thu” (æ / ç§) – Dành cho cả nam và nữ tên.

 AMI – có nghÄ©a là “asia Äẹp” (äº ç¾) – tên cô gái Nhật Bản.

 AOI – có nghÄ©a là “màu xanh” (碧) – Dành cho cả nam và nữ tên.

 AYA – có nghÄ©a là “màu sắc” (彩) – tên cô gái Nhật Bản.

 Chika – có nghÄ©a là “hoa tan” (æ£è±) – tên cô gái Nhật Bản.

 Eiko – có nghÄ©a là “con của huy hoàng” (æ  å­) – tên cô gái Nhật Bản.

 EMI – có nghÄ©a là “những lá»i chúc tá»t Äẹp nhất” (æµ ç¾) – tên cô gái Nhật Bản.

 ERI – có nghÄ©a là “ban phÆ°á»c cho giải thÆ°á»ng” (çµµ ç) – tên cô gái Nhật Bản.

 HANA – có nghÄ©a là “hoa” (è±) – tên cô gái Nhật Bản.

 HARU – có nghÄ©a là “mùa xuân (vào mùa)” (æ¥) – Dành cho cả nam và nữ tên.

 Harumi – có nghÄ©a là “mùa xuân Äẹp” (æ¥ ç¾) – tên cô gái Nhật Bản.

 Hikaru – có nghÄ©a là “ánh sáng, rạng rỡ” (å) – Dành cho cả nam và nữ tên.

 Hitomi – có nghÄ©a là “há»c trò của mắt” (ç³) – tên cô gái Nhật Bản.

 Honoka – có nghÄ©a là “hài hòa hoa” (å è±) – tên cô gái Nhật Bản.

 Izumi – có nghÄ©a là “mùa xuân, Äài phun nÆ°á»c” (æ³) – tên cô gái Nhật Bản.

 Kaede – có nghÄ©a là “phong” (æ«) – Nhật Bản dành cho cả nam và nữ tên.

 KAORI – có nghÄ©a là “nÆ°á»c hoa, hÆ°Æ¡ng thÆ¡m” (é¦) – tên cô gái Nhật Bản.

Katsumi – có nghÄ©a là “vẻ Äẹp chiến thắng” (è ç¾) – tên cô gái Nhật Bản.

 Kazue – có nghÄ©a là “Äầu tiên Æ¡n phÆ°á»c” (ä¸ æµ) – tên cô gái Nhật Bản.

 Kazuko – có nghÄ©a là “con của sá»± hài hòa” (å å­) – tên cô gái Nhật Bản.

 Keiko – có nghÄ©a là “Äứa trẻ may mắn / tôn trá»ng trẻ em” (æµ å­ / æ¬ å­) – tên cô gái Nhật Bản.

 Kiyomi – có nghÄ©a là “vẻ Äẹp tinh khiết” (æ¸ ç¾) – tên cô gái Nhật Bản.

 Kumiko – có nghÄ©a là “thá»i gian dài trẻ Äẹp” (ä¹ ç¾ å­) – tên cô gái Nhật Bản.

 Maiko – có nghÄ©a là “con của dance” (è å­) – tên cô gái Nhật Bản.

 MAKI – có nghÄ©a là “hy vá»ng thật” (ç å¸) – tên cô gái Nhật Bản.

 Mami – có nghÄ©a là “vẻ Äẹp thá»±c sá»±” (ç ç¾) – tên cô gái Nhật Bản.

 Megumi – có nghÄ©a là “phúc lành” (æµ) – tên cô gái Nhật Bản.

 Mieko – có nghÄ©a là “trẻ em những lá»i chúc tá»t Äẹp nhất” (ç¾ æå­) – tên cô gái Nhật Bản.

 MIKU – có nghÄ©a là “Äẹp trá»i” (ç¾ ç©º) – tên cô gái Nhật Bản.

 MIO – có nghÄ©a là “Äẹp hoa anh Äào” (ç¾ æ¡) – tên cô gái Nhật Bản.

 Miyu – có nghÄ©a là “Äẹp dá»u dàng” (ç¾ ä¼) – tên cô gái Nhật Bản.

 Momoko – có nghÄ©a là “Äào cây con” (æ¡å­) – tên cô gái Nhật Bản.

 Natsuko – có nghÄ©a là “mùa hè trẻ em” (å¤ å­) – tên cô gái Nhật Bản.

 Reiko – có nghÄ©a là “Äứa trẻ Äáng yêu” (丽 å­) – tên cô gái Nhật Bản.

 Rika – có nghÄ©a là “hÆ°Æ¡ng thÆ¡m thật” (ç é¦) – tên cô gái Nhật Bản.

 Sachiko – có nghÄ©a là “vui vẻ, hạnh phúc của con” (幸 å­) – tên cô gái Nhật Bản.

 SAKI – có nghÄ©a là “hoa của hy vá»ng” (å² å¸) – tên cô gái Nhật Bản.

 Sayuri – có nghÄ©a là “nhá» lily” (å°ç¾å) – tên cô gái Nhật Bản.

 Shiori – có nghÄ©a là “bài thÆ¡” (è¯ç») – tên cô gái Nhật Bản.

 Sora – có nghÄ©a là “bầu trá»i” (æ / 空) – Dành cho cả nam và nữ tên.

 Wakana – có nghÄ©a là “hài hòa” (å å¥) – tên cô gái Nhật Bản.

 Yoshie – có nghÄ©a là “Äẹp luá»ng” (ä½³ æ±) – tên cô gái Nhật Bản.

 Yuka – có nghÄ©a là “nhẹ nhàng hoa” (ä¼ è±) – tên cô gái Nhật Bản.

 YUKI – có nghÄ©a là “hạnh phúc / tuyết” (幸 / éª) – Dành cho cả nam và nữ tên.

ST internet