Close

Bùi Bình Định

Tel : 0969.333.563

Nguyễn Đức Luân

Tel :0914.514.100

Trương Thị Hạnh

Tel : 0974 634 731

Vũ Thị Huệ

Tel :0973 866 092


Động Lực nào thúc đẩy và mang bạn tới

adminhue

Đăng ngày : 09/04/2015

Äá»ng Lá»±c nào thúc Äẩy và mang bạn tá»i "Xứ Sá» Hoa Anh Äào"?


Äất nÆ°á»c mà không ít ngÆ°á»i thÆ°á»ng Æ°á»c mong má»t lần Äược Äặt chân Äến. Má»t loài hoa Äã mang danh tiếng vá» cho nÆ¡i mà nó sinh ra và tô thêm vẽ Äẹp cho cả Äất nÆ°á»c Nhật Bản. "Hoa Anh Äào" loài hoa thoắt ná» thoắt tàn nhÆ°ng chá» bấy nhiêu thôi cÅ©ng Äủ Äá» in sâu vào trong tâm trí của má»i ngÆ°á»i. Mùa Hoa Anh Äào Äầu tiên của tôi. Äược dạo bÆ°á»c dÆ°á»i những tán hoa tuyá»t Äẹp. Tìm hiá»u vá» loài hoa này và ko ít lần kinh ngạc trÆ°á»c á»ng kính Camera của các nhiếp ảnh gia và má»i ngÆ°á»i trên mạng. NhÆ°ng khi Äược dạo bÆ°á»c dÆ°á»i Äám mây hoa, nhìn thấy những cánh hoa rÆ¡i lả tả trong gió và má»i ngÆ°á»i vui vẽ tá» chức tiá»c dÆ°á»i gá»c cây Hoa Anh Äào... Thật sá»± tôi ko nói Äược lên lá»i, má»t cảm giác rất tuyá»t vá»i trong tôi. 

 

Khi sang Nhật Äá»ng lá»±c của tôi không phải là những cánh hoa trong gió, nhÆ°ng giá» có lẽ Äó cÅ©ng là má»t Äá»ng lá»±c giúp tôi thêm yêu Äất nÆ°á»c này. Tôi sang Nhật giá»ng nhÆ° má»t sá»± tình cá». Tá»t nghiá»p xong Äang chá» lấy bằng và má»t ngÆ°á»i anh há» Äến chÆ¡i và nói rằng hay mình Äi Nhật má»t chuyến lấy kinh nghiá»m, lấy ít vá»n em. Và thế là chá» sau 5 tháng Äược sá»± ủng há» của Ba mẹ, anh chá» em và má»i ngÆ°á»i tôi Äã có mặt tại Äây. Nói là nhÆ° vậy nhÆ°ng Äá»ng lá»±c lá»n nhất giúp tôi qua Äây Äó chính là niá»m mong má»i ấp ủ giúp Äá» gia Äình và anh chá» em trong nhà Äược khá hÆ¡n so vá»i hiá»n tại. Và càng không muá»n phụ lòng tin của má»i ngÆ°á»i trong nhà Äặt niá»m tin vào mình. Khâm phục trÆ°á»c ý thức của con ngÆ°á»i Nhật và tinh thần làm viá»c của há» Æ°á»c muá»n Äược cùng làm viá»c và há»c há»i tinh thần Äó cá»ng vá»i chút hào hứng của tuá»i thanh xuân Äả thúc Äẩy và làm tôi vững tin hÆ¡n.

 

Sá»± kinh ngạc của tôi khi bÆ°á»c chân sang Äến Äất nÆ°á»c này Äó chính là những con ÄÆ°á»ng, những cây cầu tuyá»t Äẹp và hai bên ÄÆ°á»ng là những khóm hoa xinh Äẹp rất nhiá»u loài hoa Äua nhau khoe sắc. Những cÄn nhà nhá» xinh xinh san san nhau và kiá»u dáng khác rất nhiá»u so vá»i thiết kế của Viá»t Nam mình hiá»n tại. Những công viên mang vẽ tá»± nhiên hai bên bá» sông và những Äàn cá chép lá»n tung tÄng bÆ¡i lá»i dÆ°á»i sông mà ko há» sợ gì hết. Äâu Äó những chú vá»t trá»i tung tÄng bÆ¡i lá»i, Äâu Äó những Äàn bá» câu hiếu khách và má»t sá»± sạch sẽ Äến kinh ngạc của má»t Äất nÆ°á»c, nhÆ°ng kinh ngạc hÆ¡n Äó chính là ý thức của má»i ngÆ°á»i dân. Tuy tất cả không phải ai cÅ©ng tá»t nhÆ°ng Äã không ít lần tôi tá»± há»i: " không biết khi nào Viá»t Nam mình Äược nhÆ° vậy?......."


Äó là cảm nghÄ© và Äá»ng lức giúp tôi vững bÆ°á»c chân hÆ¡n trên Äất nÆ°á»c này - Xứ sá» hoa anh Äào. Còn bạn những ngÆ°á»i Äã qua Äây và những ngÆ°á»i Äã sẽ và có ý Äá»nh qua Nhật làm viá»c há»c tập hay du lá»ch dù chá» là má»t lần trong cuá»c Äá»i. Äá»ng lá»±c của bạn là gì?
 

Sưu tầm internet