Close

Bùi Bình Định

Tel : 0969.333.563

Nguyễn Đức Luân

Tel :0914.514.100

Trương Thị Hạnh

Tel : 0974 634 731

Vũ Thị Huệ

Tel :0973 866 092


Trang chủ >> Giới thiệu Công Ty >> Giới thiệu về EN Việt Nam

GIá»I THIá»U EN VIá»T NAM

Äá» thá» thá»±c hiá»n Æ°á»c mÆ¡, hoài bão của mình bạn hãy cùng EN Viá»t Nam má» cánh cá»­a thành công !

Bạn Äã biết gì vá» EN Viá»t Nam?

EN Viá»t Nam vá»i 100% vá»n Nhật Bản. Chúng tôi cam kết há» trợ du há»c sinh má»t cách toàn diá»n ká» từ Viá»t Nam cho Äến Nhật Bản, cuá»c sá»ng sau du há»c, há»c lên Äại há»c  cho Äến tìm viá»c làm sau này.

Chúng tôi vá»i trên 10 nÄm kinh nghiá»m và uy tín bá»n vững cùng vá»i Äá»i ngÅ© nhân viên giàu kinh nghiá»m. Chúng tôi ÄÆ°a ra các tÆ° vấn cụ thá» và thích hợp vá»i gói tài chính cÅ©ng nhÆ° trình Äá» của quý khách hàng. Phong cách phục vụ thân thiá»n, lá»ch sá»±, chúng tôi luôn lắng nghe và Äặt lợi ích của quý khách hàng lên hàng Äầu.

PhÆ°Æ¡ng châm hoạt Äá»ng của chúng tôi là: Chân thành và chuyên Ngiá»p!

Du há»c là con ÄÆ°á»ng ảnh hÆ°á»ng tá»i sá»± nghiá»p của má»i Du há»c sinh. Chúng tôi luôn ý thức Äược rằng “EN Viá»t Nam là má»t công ty du há»c chuyên nghiá»p và uy tín”.

Chúng tôi sẽ Äá»nh hÆ°á»ng chính  xác và An Tâm cho quý khách hàng !

Vá»i những kinh nghiá»m hoạt Äá»ng tại Nhật Bản, chúng tôi luôn tÆ° vấn Äá»nh hÆ°á»ng cho du há»c sinh má»t cách hợp lý vá» nhà á», phÆ°Æ¡ng tiá»n Äi lại, thông tin liên lạc, viá»c làm. Äá» các Du há»c sinh có thá» an tâm há»c tập và sinh sá»ng tại Nhật Bản.

EN Viá»t Nam sẽ là ngôi nhà thứ hai của má»i bạn !

Chúng tôi sẽ là ngÆ°á»i “ giám há» ” cho các bạn, sẽ há» trợ giải Äáp thắc mắc cho các bạn Du há»c sinh  24/24h qua ÄÆ°á»ng dây nóng.  

 

Má»i chi tiết xin liên há»: 

Công ty TNHH EN Viá»t Nam

Äá»a chá» : sá» 3, tầng 11, tòa nhà 3D, Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Ná»i

                              Website : Enjoy-japan.vn 

                              Email : tuvanduhocnhatban91@gmail.com

                              SÄT : 043.7957.668

                              Hoặc các bạn có thá» ÄÄng ký trá»±c tiếp tại Äây.

Tags :

Tin cùng chuyên mục