Close

Bùi Bình Định

Tel : 0969.333.563

Nguyễn Đức Luân

Tel :0914.514.100

Trương Thị Hạnh

Tel : 0974 634 731

Vũ Thị Huệ

Tel :0973 866 092


đăng ký

TUYá»N SINH Lá»P TIẾNG NHẬT- TRUNG TÂM NGOẠI NGá»® EN VIá»T NAM

Äá»i tượng: Dành cho các bạn yêu thích tiếng Nhật, chÆ°a từng há»c tiếng Nhật, Äang có dá»± Äá»nh du há»c, Tu nghiá»p Nhật Bản hoặc ôn

Luyá»n cấp tá»c chứng chá» N5.

Khóa há»c: Tiếng Nhật sÆ¡ cấp (3 tháng, trình Äá» N5)


Giáo trình MINNA NO NIHONGO (25 Bài )


Thá»i gian: Ngày há»c  cả ngày
                                                 + Sáng 8h-11h
                                                 +Chiá»u 14h-17h


Há»c phí 2 triá»u / khóa.


ÄÄng kí tham gia khóa há»c: 
http://www.enjoy-japan.vn/lien-he.html?id=4
Äặc biá»t: Miá»n phí giáo trình há»c và các tài liá»u liên quan, Tặng ngay má»t thẻ há»c Kanji


Sau khi kết thúc khóa há»c sẽ nhận Äược những phần quà và thÆ°á»ng hấp dẫn cho những bạn há»c tập xuất sắc khi tham gia kì thi của trung tâm.


Top 1: Nhận ngay 300 USD
Top 2 : Nhận ngay 200 USD
Top 3: Nhận Ngay 100 USD


Chi tiết xin liên há»: 
Phòng Äào tạo tuyá»n sinh: 04.3795 7668 Hotline: 0973866092 / 0912.983.901
Äá»a chá»: Sá» 106. Ngõ 43 Cá» Nhuế, Từ Liêm , Hà Ná»i

thông tin đăng ký

Điền thông tin vào form bên dưới       Xác nhận đăng ký
Nam Nữ
(Định dạng: dd/mm/YYYY)
(Dùng để nhận các thông báo từ hệ thống, nên dùng GMAIL hoặc FacebookMail)
  

liên hệ