Close

Bùi Bình Định

Tel : 0969.333.563

Nguyễn Đức Luân

Tel :0914.514.100

Trương Thị Hạnh

Tel : 0974 634 731

Vũ Thị Huệ

Tel :0973 866 092


đăng ký

Tuyá»n sinh du há»c tại Nhật Bản

(chÆ°Æ¡ng trình vừa há»c vừa làm)

Công ty TNHH EN Viá»t Nam  vá»i 100% vá»n Nhật Bản, trụ sá» chính tại Nhật Bản, Há» trợ giá»i thiá»u viá»c làm nhanh nhất, Thủ tục ÄÆ¡n giản tiết kiá»m thá»i gian và chi phí. Công ty TNHH EN thông báo tuyá»n sinh du há»c tại Nhật Bản  (vừa há»c vừa làm) nhÆ° sau:

I.Äá»i tượng tuyá»n sinh:

Trình Äá»: PTTH, Trung cấp nghá», trung cấp chuyên nghiá»p, Cao Äẳng nghá», Cao Äẳng, Äại há»c.

- Äá» tuá»i từ 18-30, tá»t nghiá»p cấp há»c cuá»i cùng không quá 3 nÄm Äến thá»i Äiá»m ÄÄng ký

- Có Äủ Äiá»u kiá»n tài chính Äá» Äi du há»c tại Nhật Bản.

- Tu nghiá»p sinh vá» nÆ°á»c 1,5 nÄm trá» lên.

II. Quyá»n lợi của du há»c sinh:

- Äược há»c tập trong môi trÆ°á»ng giáo dục có chất lượng hàng Äầu trên thế giá»i vá»i trang thiết bá» hiá»n Äại.

- Có cÆ¡ há»i á» lại Nhật Bản làm viá»c sau khi tá»t nghiá»p.

- Sau khi vá» nÆ°á»c có cÆ¡ há»i Äược làm viá»c cho các công ty, tập Äoàn lá»n của Nhật Äầu tÆ° tại Viá»t Nam.

- Äược làm thêm Äá» tá»± trang trải chi phí há»c tập và sinh hoạt tại Nhật Bản.

- Miá»n phí há»c Tiếng Nhật

-Tặng 300 USD khi Äã tá»t nghiá»p Äại há»c hoặc chứng chá» N3

- Äặc biá»t trong kì thi tiếng Nhật bạn sẽ có cÆ¡ há»i nhận Äược

            + Top 1 : vé máy bay má»t chiá»u qua Nhật

            + Top 2 : Tặng ngay 300 USD

            + Top 3 : Tặng ngay 200 USD

-Sau khi sang Nhật ngay 1-2 tháng Äầu tiên, công ty sẽ hÆ°á»ng dẫn há»c sinh xin giấy phép làm thêm và  giá»i thiá»u công viá»c làm thêm cho há»c sinh nào có nhu cầu (thá»i gian Äi làm thêm sá»m hay muá»n tùy thuá»c vào nÄng lá»±c tiếng Nhật của há»c sinh).

III. Thá»i gian há»c tập và làm viá»c tại Nhật:

1. Thá»i gian nhập há»c: Có các kỳ nhập há»c : Tháng 1, 4, 7, 10.

Há»c viên có nguyá»n vá»ng ÄÄng ký và ná»p há» sÆ¡. Thì khi ÄÄng ký tham gia chÆ°Æ¡ng trình, HS-SV sẽ Äược tÆ° vấn hÆ°á»ng dẫn chi tiết chuẩn bá» há» sÆ¡ xin du há»c). 

2. Thá»i gian há»c tập:

a. Giai Äoạn 1: Há»c tiếng Nhật từ 1 - 2 nÄm tại Nhật Bản

b. Giai Äoạn 2: Há»c chuyên môn từ 2 - 4 nÄm.

- Kết thúc giai Äoạn há»c tiếng Nhật, du há»c sinh tham gia kỳ thi Äá»i vá»i du há»c sinh theo quy Äá»nh của Nhật Bản và có thá» há»c tiếp lên các bậc Äại há»c, cao Äẳng,… tùy theo nguyá»n vá»ng và nÄng lá»±c của du há»c sinh.

- Äá»i vá»i du há»c sinh Äã có trình Äá» Äại há»c sẽ há»c cao há»c hoặc nghiên cứu sinh, hoặc há»c thêm bằng 2 Äại há»c.

3. Thá»i gian làm viá»c:

- Thá»i gian làm thêm không quá 28 giá»/tuần, thu nhập phụ thuá»c vào nÄng lá»±c tiếng Nhật của du há»c sinh, trung bình từ 9 -12 USD/ giá» (thu nhập từ 1.000 - 2.000 USD/tháng). Các công viá»c làm thêm: ÄÆ°a báo, hái hoa quả, làm viá»c tại các nhà hàng, nhà máy, bán hàng tại siêu thá»,…

4. Há» sÆ¡ ÄÄng ký:

- SÆ¡ yếu lý lá»ch có dấu xác nhận của chính quyá»n Äá»a phÆ°Æ¡ng.

- Bằng tá»t nghiá»p PTTH, há»c bạ PTTH - Bản sao công chứng.

- Bằng tá»t nghiá»p, bảng Äiá»m (sá» há»c tập) của cấp há»c cao nhất (nếu có) - bản sao công chứng.

- Chứng minh thÆ° nhân dân của há»c sinh và của cha mẹ (bản sao)

- Sá» há» khẩu gia Äình (bản sao)

- 20 ảnh 3x4

- 20 ảnh 4x6

CÆ¡ há»i tuyá»n sinh du há»c tại Nhật Bản :

- Tặng ngay 5 khóa há»c tiếng Nhật cho 5 bạn ÄÄng ký sá»m nhất.

- Tặng 300 USD khi Äã tá»t nghiá»p Äại há»c hoặc có chứng chá» N3.

- Äặc biá»t : Trong kỳ thi ná»i tiếng Nhật bạn sẽ có cÆ¡ há»i nhận Äược 

  • ââTop 1 : Vé máy bay 1 chiá»u qua Nhật Bản.
  • Top 2 : Tặng ngay 300USD.
  • Top 3 : Tặng ngay 200USD.

Má»i chi tiết xin liên há»: 

Công ty TNHH EN Viá»t Nam

Äá»a chá» : sá» 3, tầng 11, tòa nhà 3D, Duy Tân, Cầu Giấy, Hà Ná»i

                              Website : Enjoy-japan.vn 

                           Email : tuvanduhocnhatban91@gmail.com

                           SÄT : 043.7957.668

                              Hoặc các bạn có thá» ÄÄng ký trá»±c tiếp tại Äây.

thông tin đăng ký

Điền thông tin vào form bên dưới       Xác nhận đăng ký
Nam Nữ
(Định dạng: dd/mm/YYYY)
(Dùng để nhận các thông báo từ hệ thống, nên dùng GMAIL hoặc FacebookMail)
  

liên hệ