Close

Bùi Bình Định

Tel : 0969.333.563

Nguyễn Đức Luân

Tel :0914.514.100

Trương Thị Hạnh

Tel : 0974 634 731

Vũ Thị Huệ

Tel :0973 866 092


Trang chủ >> Tin tức & sự kiện >> Khó khăn gặp phải với du học sinh Nhật Bản là gì ?

                                             Du há»c sinh á» Nhật bản có những khó khÄn gì ? 
Các bạn Äã biết Äi du há»c luôn luôn có những khó khÄn vá»i những sinh viên . Nhất là khi cuá»c sá»ng , phong tục khác nhau hoàn toàn . Bản thân bạn Äang á» má»t nÆ¡i bạn chÆ°a Äến bao giá» . Nên bạn sẽ gặp những bỡ ngỡ , phong tục tập quán , cách ứng xá»­ ... Tuy con ÄÆ°á»ng há»c há»i của con ÄÆ°á»ng tri thức luôn Äầy chông gai và khó khÄn . Ai vượt qua Äược những Äiá»u Äó sẽ thá»±c hiá»n Äược Æ°á»c mÆ¡ của bản thân và là ngÆ°á»i chiến thắng . 
Äặc biá»t hÆ¡n là các bạn Äi du há»c Nhật Bản , Äến quá»c gia phát triá»n thứ 2 thế giá»i . Bên cạnh mức chi phí á» mức cao dành cho viá»c chi trả cuá»c sá»ng bản thân . NhÆ°ng mà bạn làm thế nào Äá» vượt qua má»i rào cản và khó khÄn Äá» thích nghi viá»c há»c tập , phát triá»n và cuá»c sá»ng xa nhà xa gia Äình . Tá»± lập cho cuá»c sá»ng , tÆ°Æ¡ng lai của bản thân mình . 
Khi bản thân bạn xác Äá»nh Äược những khó khÄn khi Äi du há»c tại Nhật Bản Äá» Äi có kế hoạch , Äá» có thá» chuẩn bá» tinh thần Äá» vượt qua những khó khÄn và rào cản , thách thức Äá» bạn vÆ°Æ¡n Äến thành công . Äây có thá» coi là má»t bÆ°á»c ngoặt trong cuá»c Äá»i của bạn . Bạn tiếp cận má»t ná»n công nghiá»p phát triá»n hàng Äầu thế giá»i , ná»n giáo dục hàng Äầu , Äức tính tá»t , nghá» lá»±c vÆ°Æ¡n lên phi thÆ°á»ng của cả Äất nÆ°á»c khiến cả thế giá»i phải ngả ngÆ°á»i khâm phục . 
DÆ°á»i Äây sẽ là những khó khÄn các bạn thÆ°á»ng hay gặp phải . 

                                                                                
 

1 ; Ngôn Ngữ 
Vá»i sá»± bất Äá»ng vá» ngôn ngữ là thá»­ thách Äầu tiên bạn gặp phải khi Äi du há»c á» Nhật bản . Äá» bạn hòa nhập Äược vá»i con ngÆ°á»i , phong tục ... bạn phải có vá»n ngôn ngữ khá . Bá»i ngôn ngữ chính là má»t Äiá»u không thá» thiếu Äá» bạn làm quen và há»c há»i và còn là cầu ná»i Äá» bạn có thá» giao lÆ°u làm quen vá»i những ngÆ°á»i á» Äất nÆ°á»c nhật bản . 
Bá»i vậy các bạn du há»c sinh sắp tá»i Äây nên có những chuẩn bá» kỹ càng vá» mặt này khi Äi du há»c 2015 sắp tá»i và kỳ tháng 1 - 2016 . Ngay từ bây giá» bạn hãy luôn trau dá»i và rèn luyá»n và tạo thói quen há»c tập và làm viá»c làm quen vá»n ngoại ngữ của bản thân , phục vụ cho viá»c há»c tập và làm viá»c tại Äây . Khi Äi làm viá»c bạn cÅ©ng Äược tiếp xúc nhiá»u vá»i ngôn ngữ Äó cÅ©ng là nÆ¡i há»c tập cá»±c tá»t ngoài sách vá» ra . 

                    

 
 

2 ; Chi Phí 

Sá»± khác nhau giữa du há»c theo há»c bá»ng và du há»c tá»± túc á» Äây vá» mặt chi phí là rất lá»n . Nếu bạn Äi du há»c tá»± túc bạn sẽ phải lo tất cả má»i chi phí Än há»c , sinh hoạt , Äi lại ... tại nÆ¡i Äây . Vá»i viá»c sang Nhật Bản du há»c và làm thêm ngoài giá» há»c , bạn hãy cá» rèn luyá»n sức khá»e của bản thân mình nhé ! NhÆ° vậy bạn Äảm bảo viá»c há»c tập và lao Äá»ng thật tá»t tại Nhật Bản . 
Khi Äi du há»c Nhật Bản hãy tìm hiá»u chi phí Äá» bản thân bạn có kế hoạch và thu xếp vá» chi phí . Lên kế hoạch há»c tập, làm thêm và xin há»c bá»ng Äá» có thá» Äủ chi phí cần thiết cho thá»i gian há»c tập của mình. Hoặc các bạn có thá» Äến các công ty tÆ° vấn du há»c Nhật Bản uy tín Äá» Äược hÆ°á»ng dẫn và há» trợ thông tin các trÆ°á»ng há»c, chi phí và thá»i gian há»c tập cÅ©ng nhÆ° cÆ¡ há»i làm thêm cho bạn. 
Vừa há»c vừa làm không những giúp bạn tÄng khả nÄng ngôn ngữ mà còn giúp bạn biết quý trá»ng Äá»ng tiá»n , má» hôi công sức của chính bản thân mình . NhÆ° vậy bạn có thá» ÄÆ°a ra những kế hoạch cho viá»c chi tiêu cho cuá»c sá»ng của bản thân mình , cÅ©ng nhÆ° há»c phí của các kỳ tiếp theo ! 

                                                          

 
 

3 ; Thủ Tục 
Vá» vấn Äá» này có lẽ các bạn Äã tìm hiá»u , nhÆ°ng vẫn có những khó khÄn có lẽ bạn cÅ©ng nên Äá» ý . Tránh nhiá»u trÆ°á»ng hợp ko hay xảy ra . Vá»i những nÄm gần Äây vấn Äá» thủ tục du há»c không còn quá rÆ°á»m rà nữa . NhÆ°ng các bạn vẫn nên tìm hiá»u thật kỹ Äá» tránh trÆ°á»ng hợp ko hay xảy ra . 
Bạn cảm thấy ko tá»± tin khi mình chuẩn bá» thủ tục , bạn có thá» Äến vá»i chúng tôi tÆ° vấn miá»n phí vá» thủ tục dá»ch há» sÆ¡ Äúng nhất và chuẩn nhất Äá» ká»p thá»i gian nhập há»c các trÆ°á»ng á» Nhật Bản .

                                                                                   

 
 

4 ; Nhá» Nhà 
Có lẽ vấn Äá» này thì khi má»i sang Äây ai cÅ©ng sẽ gặp phải . Äang sá»ng trong vòng tay ấm áp của bá» mẹ và gia Äình . Äi du há»c phải tá»± bản thân mình phải chÄm lo cho bản thân từ sinh hoạt , lên lá»p và có những thay Äá»i cá»±c kỳ to lá»n vá»i bản thân mình . 
Tuy vậy vá»i những bạn Äã từng Äi há»c xa nhà có lẽ cÅ©ng Äã phần nào quen vá»i viá»c này . Các bạn hãy cá» gắng khắc phục khó khÄn này nhé ! Hãy coi Äó là Äá»ng lá»±c cho viá»c há»c tập và làm viá»c của bản thân thật tá»t Äá» bá» mẹ bạn có thá» vui vẻ yên tâm vá» sá»± trÆ°á»ng thành của bạn . 
Vá»i những khó khÄn Äã nói trên . Những bạn nào có ý Äá»nh du há»c Nhật Bản nÄm 2015 và 2016 nói chung nên chuẩn bá» tâm lý Äá» vượt qua má»i thá»­ thách , khó khÄn chông gai Äá» Äến vá»i cánh cá»­a của thành công và tri thức nhé . Tìm hiá»u thật kỹ các thông tin, thủ tục cần thiết và cÆ¡ há»i viá»c làm, cÅ©ng nhÆ° các ngành há»c của các trÆ°á»ng phù hợp vá»i khả nÄng của mình Äá» có kết quả tá»t nhất nhé.

                                                                           

  

Tags :