Close

Bùi Bình Định

Tel : 0969.333.563

Nguyễn Đức Luân

Tel :0914.514.100

Trương Thị Hạnh

Tel : 0974 634 731

Vũ Thị Huệ

Tel :0973 866 092


Trang chủ >> Tin tức & sự kiện >> Mê mẩn thú ăn cá suối độc đáo ở Nhật Bản

Mê mẩn thú Än cá suá»i Äá»c Äáo á» Nhật Bản 

 

Trong ẩm thá»±c Nhật Bản có rất nhiá»u món Än từ cá, nhÆ°ng thú Än cá suá»i này có lẽ là má»t trong sá» những thói quen Äáng khám phá nhất của ngÆ°á»i Nhật.

Sá»ng trong vùng Äất có 4 mùa xuân - hạ - thu - Äông biến chuyá»n rõ rá»t, ngÆ°á»i Nhật Äã sá»m hình thành má»i quan há» mật thiết vá»i thiên nhiên cÅ©ng nhÆ° các mùa trong nÄm. Cảm thức sâu sắc vá» mùa này Äã ảnh hÆ°á»ng Äến cả vÄn hóa ẩm thá»±c, khi tùy vào Äiá»u kiá»n thiên nhiên của từng mùa và từng tháng, lại xuất hiá»n những món Än Äặc trÆ°ng. Khoảng thá»i gian từ giữa hè sang Äầu thu này là thá»i Äiá»m lý tÆ°á»ng cho má»t truyá»n thá»ng ẩm thá»±c thú vá» của Nhật Bản - thú câu và nÆ°á»ng cá suá»i Ayu.

Cá Ayu là gì?

Ngoài viá»c sá» hữu lãnh hải rá»ng lá»n vá»i nguá»n cá biá»n phong phú và Äa dạng, ẩm thá»±c Nhật Bản còn có lợi thế khi có má»t há» thá»ng sông suá»i dày Äặc, vá»i những loại cá nÆ°á»c ngá»t vô cùng thÆ¡m ngon. Má»t trong những giá»ng cá nÆ°á»c ngá»t ná»i bật nhất chính là Ayu. Ayu thuá»c nhóm cá suá»i, sá»ng trong các con suá»i thượng nguá»n trong rừng sâu. Vá»i Äiá»u kiá»n Äó, nguá»n nÆ°á»c của Ayu luôn tránh Äược ô nhiá»m, giữ Äược Äá» tinh khiết và tạo nên vá» thÆ¡m ngon tá»± nhiên cho thá»t cá.

 

                              Mê mẩn thú Än cá suá»i Äá»c Äáo á» Nhật Bản 1

 

Những con suá»i trong vắt nÆ¡i Ayu "cÆ° ngụ"

Cá Ayu bắt Äầu xuất hiá»n Ỡạt vào khoảng cuá»i tháng 6 Äá» Äi, và Äến tháng 9 thì bắt Äầu thá»i kì sinh sản của cá. Nếu bạn Än cá Ayu vào khoảng thá»i gian này, ngoài lá»p thá»t cá chắc ná»ch và thÆ¡m ngá»t, bạn còn Äược "khuyến mãi" vô sá» trứng cá bùi bùi thÆ¡m thÆ¡m nằm bên trong nữa Äấy!

 

                            Mê mẩn thú Än cá suá»i Äá»c Äáo á» Nhật Bản 2

 

KÄ© thuật câu Äá»c Äáo

Äá» câu Äược cá Ayu, ngÆ°á»i ta không thá» sá»­ dụng kÄ© thuật câu bình thÆ°á»ng mà phải có kÄ© thuật riêng, kÄ© thuật này có tên là Tomozuri. Sá»± Äá»c Äáo và khéo léo của Tomozuri Äã biến viá»c câu cá Ayu từ hành Äá»ng Äánh bắt bình thÆ°á»ng trá» thành thú vui giải trí Äược rất nhiá»u ngÆ°á»i dân Nhật Bản Æ°a chuá»ng.

 

                                   Mê mẩn thú Än cá suá»i Äá»c Äáo á» Nhật Bản 3

 

Thay vì dùng má»i câu bình thÆ°á»ng, Tomozuri sá»­ dụng... má»t chú cá Ayu sá»ng Äá» làm má»i! Dá»±a vào Äặc tính hiếu thắng và rất coi trá»ng lãnh thá» riêng của loài cá này, ngÆ°á»i Äi câu sẽ gắn lưỡi câu vào chú cá Ayu má»i, cuá»i lưỡi câu có Äính má»c chiếc móc sắt dài. Khi cá Ayu má»i bÆ¡i vào lãnh thá» của má»t Äàn Ayu bất kì, những cá thá» trong Äàn sẽ lập tức xông tá»i tấn công Ayu má»i. Chính vào lúc Äó, những chú Ayu hiếu chiến này sẽ bá» "dính bẫy", gắn chặt vào chiếc móc sắt á» cuá»i lưỡi câu

 

                             Mê mẩn thú Än cá suá»i Äá»c Äáo á» Nhật Bản 4

 

VỠngon của sự tinh khiết

Ayu là má»t trong những loại cá nÆ°á»c ngá»t Äắt tiá»n và Äược Æ°a chuá»ng sá» má»t tại Nhật Bản. Tuy vậy, cách thức chế biến món cá này lại vô cùng giản dá», chủ yếu chá» Äem nÆ°á»ng muá»i. Tuyá»t nhất là khi bạn Äặt chân tá»i vùng thượng nguá»n trong lành và hoang vắng của vùng núi rừng Nhật Bản, trải qua má»t buá»i câu cá bên suá»i thật thú vá», rá»i ngay lập tức xiên que, Äem nÆ°á»ng những chú cá còn tÆ°Æ¡i roi rói ấy trên ngá»n lá»­a há»ng từ củi Äá ven ÄÆ°á»ng. Vá» tinh khiết, thÆ¡m ngá»t không pha lẫn tạp chất của thá»t cá Ayu kết hợp cùng chút muá»i mằn mặn, cùng hÆ°Æ¡ng củi thanh thanh Äã tạo nên má»t bữa tá»i "dã chiến" có má»t không hai.

 

                                 Mê mẩn thú Än cá suá»i Äá»c Äáo á» Nhật Bản 5

 

Tuy nhiên, trong Äá»i sá»ng công nghiá»p há»i hả và bận rá»n á» Nhật Bản, không phải ai cÅ©ng có Äiá»u kiá»n Äá» làm má»t chuyến du lá»ch câu cá Äúng kiá»u. Ayu mau chóng bÆ°á»c chân vào các quán Än, nhà hàng, và vẫn giữ nguyên cách thức nÆ°á»ng giòn cùng muá»i tinh. Dù vá»i kiá»u chế biến nào Äi chÄng nữa, Ayu luôn giữ Äược lá»p vá» vàng Æ°Æ¡m giòn rụm kết hợp cùng vá» thÆ¡m ngá»t Äặc trÆ°ng của thá»t cá, hấp dẫn thá»±c khách từ thá» giác Äến vá» giác.

 

                              Mê mẩn thú Än cá suá»i Äá»c Äáo á» Nhật Bản 6

 

 

                                     Mê mẩn thú Än cá suá»i Äá»c Äáo á» Nhật Bản 7

 

... và khi kết hợp cùng các loại hải sản khác

Trong kí ức của chúng ta hẳn sẽ luôn tá»n tại hình ảnh những nhà thám hiá»m lạc vào rừng sâu Äã linh hoạt hái quả dại, bắt cá suá»i Äá» làm nguá»n cung cấp thá»±c phẩm. Äến vá»i vùng thượng nguá»n á» Nhật Bản, bạn hoàn toàn có thá» trải nghiá»m cảm giác thú vá» Äó khi tham gia vào hoạt Äá»ng câu cá cÅ©ng nhÆ° chế biến "tại trận" loại cá Ayu. ThÆ°á»ng thức Ayu không chá» tuyá»t vá»i á» hÆ°Æ¡ng vá» tinh khiết của món Än, mà còn á» toàn bá» hoạt Äá»ng vÄn hóa, giải trí diá»n ra xung quanh món Än Äá»c Äáo ấy.

Tags :