Close

Bùi Bình Định

Tel : 0969.333.563

Nguyễn Đức Luân

Tel :0914.514.100

Trương Thị Hạnh

Tel : 0974 634 731

Vũ Thị Huệ

Tel :0973 866 092


Trang chủ >> Tin tức & sự kiện >> Những điều gây sốc khi lần đầu đến Nhật Bản

Nhật Bản luôn Äược xem là má»t Äất nÆ°á»c có ná»n vÄn hóa và phong tục riêng và khác lạ. Hãy cùng EN Viá»t Nam  khám phá Äá» không bỡ ngỡ khi lần Äầu tá»i Nhật nhé.

 Nhật Bản luôn Äược xem là má»t Äất nÆ°á»c có ná»n vÄn hóa và phong tục riêng và khác lạ. Hãy cùng EN Viá»t Nam  khám phá Äá» không bỡ ngỡ khi lần Äầu tá»i Nhật nhé.
 
 
1. Ai cÅ©ng thích giÆ¡ tay chữ V khi chụp ảnh: Äá»i vá»i ngÆ°á»i Nhật, chá» má»m cÆ°á»i khi chụp ảnh vẫn chÆ°a Äủ mà há» còn phải có cá»­ chá» giÆ¡ tay chữ V. Hành Äá»ng này cÅ©ng Äược coi là dấu hiá»u thá» hiá»n sá»± hòa bình. Nó bắt nguá»n từ các cầu thủ bóng chày nÄm 1968, hay những vận Äá»ng viên trượt bÄng nghá» thuật của Mỹ có thói quen giÆ¡ tay chữ V khi tiếp xúc vá»i giá»i truyá»n thông.
2. Ngá»i dÆ°á»i sàn nhà: Ghế cÅ©ng có trong những gia Äình Nhật Bản, nhÆ°ng há» lại thích ngá»i dÆ°á»i sàn nhà hÆ¡n. NgÆ°á»i nÆ°á»c ngoài có thá» thấy bẩn khi ngá»i dÆ°á»i sàn, nhÆ°ng Äá»i vá»i ngÆ°á»i Nhật, nó thoải mái hÆ¡n ngá»i trên sofa. Bên cạnh Äó, viá»c trải tatami (loại chiếu truyá»n thá»ng của Nhật) bao phủ toàn bá» sàn nhà cho thấy sàn nhà rất sạch sẽ và bạn không Äược phép Äi giày dép vào bên trong.
3. Húp mỳ: Gây ra tiếng á»n khi Än có thá» Äược coi là không lá»ch sá»­ á» các nÆ°á»c phÆ°Æ¡ng Tây. NhÆ°ng tại Nhật, nếu bạn Än mỳ xì xụp tạo ra tiếng, Äiá»u Äó có nghÄ©a món Än rất ngon. HÆ¡n nữa, viá»c húp mỳ nhÆ° vậy còn giúp giảm Äá» nóng khi Än.
4.VÄn hóa gật Äầu phản ứng (Aizuchi): Bạn có thá» cảm thấy hÆ¡i khó chá»u khi nói chuyá»n vá»i ngÆ°á»i Nhật mà há» chá» gật Äầu má»i khi trả lá»i. Tuy nhiên, hành Äá»ng "aizuchi" này lại Äược coi là phép lá»ch sá»± và là cách tá»t nhất trong cuá»c Äàm thoại của ngÆ°á»i Nhật. Nó Äược ngầm hiá»u nhÆ° cách trả lá»i "uh-huh" hay "tôi hiá»u rá»i". Nếu không có aizuchi, ngÆ°á»i Nhật có thá» hiá»u lầm là bạn không quan tâm Äến những gì há» nói.
5.VÄn hóa cúi ngÆ°á»i: Cúi ngÆ°á»i là hành Äá»ng ngÆ°á»i Nhật thÆ°á»ng làm khi chào há»i, xin lá»i, thậm chí ngay cả khi chia buá»n vá»i ngÆ°á»i khác. Hành Äá»ng này cÅ©ng thá» hiá»n sá»± tôn trá»ng và bày tá» cảm xúc vá»i má»i ngÆ°á»i xung quanh. Tuy nhiên, cúi mình và kiá»u cúi chào nhÆ° thế nào cÅ©ng phụ thuá»c vào Äá»a vá» xã há»i, từng má»i quan há» xã há»i của má»i ngÆ°á»i khi tham gia giao tiếp.
6.Không tiá»n boa: Nếu á» Mỹ, ngÆ°á»i bá»i bàn sẽ chạy theo bạn nếu bạn không Äá» lại tiá»n boa (tipping), nhÆ°ng á» Nhật thì ngược lại, bá»i bàn sẽ theo sau bạn nếu bạn Äá» lại tipping. Äá»i vá»i ngÆ°á»i Nhật, khi Äược tip thÆ°á»ng cảm thấy tá»i lá»i và xấu há» vá» sá» tiá»n thêm Äó, thậm chí má»t sá» ngÆ°á»i còn nghÄ© nhÆ° vậy là hạ thấp Äá»a vá». Cho nên, tá»i Nhật bạn không cần phải boa tiá»n.
7.Ngủ gật khi Äang làm viá»c (Inemuri): Inemuri theo nghÄ©a Äen Äược hiá»u là "ngủ trong khi có mặt". Äá»i vá»i ngÆ°á»i Nhật, Äó là dấu hiá»u ngầm cam kết vá»i công viá»c, và các công ty Nhật Bản khuyến khích nhân viên của mình ngủ khoảng 20-30 phút vào buá»i trÆ°a. Tuy nhiên, Äôi khi cÅ©ng có má»t sá» ngÆ°á»i giả ngủ inemuri Äá» cho ông chủ của mình thấy rằng há» Äang làm viá»c chÄm chá».
8. Än gà KFC trong lá» Giáng sinh: Giáng sinh không phải là má»t ngày lá» quá»c gia của Nhật bản nhÆ°ng ngày lá» này sẽ không hoàn chá»nh nếu thiếu món gà rán KFC. Phong trào Än gà KFC trong lá» Giáng sinh bắt Äầu từ những nÄm 1970 khi má»t nhóm ngÆ°á»i nÆ°á»c ngoài mua Äá» thay thế gà tây cho ngày này. Sau Äó, KFC cảm thấy Äây là má»t cÆ¡ há»i thÆ°Æ¡ng mại nên chiến dá»ch tiếp thá» "Kurisumasu ni wa kentakkii!" (Kentucky cho Giáng sinh) ra Äá»i vào nÄm 1974. Từ Äó, KFC thu Äược doanh thu cao nhất vào những ngày Giáng sinh.

 

9.Äeo khẩu trang á» má»i nÆ¡i: NgÆ°á»i nÆ°á»c ngoài lần Äầu tá»i Nhật chắc chắn sẽ ngạc nhiên khi thấy á» Äâu má»i ngÆ°á»i cÅ©ng Äeo khẩu trang. Từ trÆ°á»ng há»c, tàu Äiá»n ngầm, nÆ¡i làm viá»c hay trên ÄÆ°á»ng phá», nhÆ°ng mục Äích không chá» là vấn Äá» sức khá»e. Trên thá»±c tế, ngÆ°á»i Nhật Äeo khẩu trang vì nhiá»u lý do khác nhau: ngÄn chặn lây nhiá»m cho ngÆ°á»i khác khi bá» á»m, che mặt khi ra ngoài mà không trang Äiá»m, hay Äôi khi nó chá» là má»t phụ kiá»n thá»i trang.
Tags :